Kontaktinformasjon


Åmot kirkelige fellesråd

Besøksadresse: Sjøgata 29 - se kart
Adresse: Postboks 65, 24 51 Rena
Telefon: 62 44 29 10 / 960 13 258
Epost:
post.kirken@amot.kommune.no

Sokneprest

Vidar Aanund Brekke

92021134

Send epost

Kirketjener

Anita Bue

90127550

Send epost

Menighetspedagog

Helene Andersen Engevik

99647641

Send epost

Sokneprest

Synnøve Sakura Heggem

45204373

Send epost

Kirkeverge

Ingrun Jule

40490108

Send epost

Kirketjener

Fredrik Sandviken

90725983

Send epost

Organist

Lars Otto Sørhus

+4795968695

Send epost