Kontaktinformasjon


Åmot kirkelige fellesråd

Besøksadresse: Sjøgata 29 - se kart
Adresse: Postboks 65, 24 51 Rena
Telefon: 62 44 29 10 / 960 13 258
Epost:
post.kirken@amot.kommune.no

Sokneprest

Vidar Aanund Brekke

92021134

Send e-post

Kirketjener

Anita Bue

90127550

Send e-post

Menighetspedagog

Helene Andersen Engevik

99647641

Send e-post

Sokneprest

Synnøve Sakura Heggem

45204373

Send e-post

Kirkeverge

Ingrun Jule

40490108

Send e-post

Kirketjener

Fredrik Sandviken

90725983

Send e-post

Organist

Lars Otto Sørhus

+4795968695

Send e-post