Frivillig arbeid?


Lyst til å hjelpe til med frivillig arbeid? Ta kontakt med kirkekontoret!

I løpet av 2022 bidro ca 80 voksne fra Åmot, Osen og Deset på ulike måter. Det er både hyggelig og meningsfylt, og vi som er med har det veldig hyggelig sammen.

Kirka trenger frivillige, og det er mange slags oppgaver man kan velge mellom:

  • Dugnad på kirkegården.
  • Kakebaking til kirkekaffe.
  • Sjåfør ved fasteaksjonen til kirkens nødhjelp.
  • Leder/assistent for tiltak for barn og unge.
  • Kirkevert på gudstjenester.
  • Kirkevert ved åpen kirke.

Om du har spørsmål eller har lyst til å melde deg til en eller flere oppgaver, ta kontakt med kirkekontoret på telefon 62 44 29 10 / 96 01 32 58 eller en av de ansatte.

Tilbake