Vår grønne menighet


Åmot menighet vedtok høsten 2016 å bli grønn menighet.

Åmot menighet vedtok høsten 2016 å bli grønn menighet. Det betyr at man forplikter seg på å gjøre bestemte tiltak for klima og rettferdighet.

Her er noen av tiltakene:

 • Sortering av avfall
 • Minske papirforbruk
 • Unngå bruk av miljøgifter
 • Senke romtemepraturen når det ikke er folk i kirkene.
 • Oppfordre til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til våre arrangmenter.
 • Være kritisk til bruk av engangsutstyr
 • Inkludere miljø-, forbruks- og rettferdighetsperspektiver i våre bønner, prekener og salmevalg.
 • Feire gudstjenester med fokus på skaperverk
 • Samle inn penger til Kirkens nødhjelps vannprosjekter
 • Samle inn penger til et misjonsprosjekt med fokus på rettferdighet
 • Forankre vårt miljø- og rettferdsengasjement i kirkas planer og årsmeldinger.
Tilbake