Navnet minnelund på Rena


Navnet minnelund - et felles gravsted for mange.

En navnet minnelund er et område på kirkegården hvor urner kan settes ned, og hvor det finnes en felles gravstein der man setter opp plater med navn på de som er gravlagt der. For de som ikke har familie i nærheten som kan stelle et gravsted er dette et godt alternativ. Gravstedet blir stelt av kirkegårdens betjening.

Åmot kirkelig fellesråd startet arbeidet med å anlegge navnet minnelund på kirkegården på Rena i 2017. Arbeidet ble ferdigstilt sommeren 2019, og minnelunden ble offisielt åpnet høsten 2020.

Minnelunden er anlagt ved den gamle brannstasjonen, inne på kirkegården. Her er det et område på 100m2, hvor vi kan ha inntil 300 urner.

Dette ble utført:

  • Hele feltet ble gravd opp, slik at det er fritt for større røtter og steiner.
  • Det er plantet hekk langs gjerdet mot Tollef Kildes gate.
  • Et gravminne som vist på bildet er satt opp midt på feltet. Det er ca 150 cm høyt og har plass til 64 navneplater.
  • Kirkegårdsbetjeningen sørger for beplantning. Det vil også bli lagt til rette for at pårørende kan sette ned blomster og lys.
  • Benker er anskaffet slik at dette blir et fint sted å sitte og ha en rolig stund.

Økonomi:

Fellesrådet hadde et budsjett på kr 100 000,- til dette prosjektet. Pengene dekkes inn av fremtidige inntekter.

Fellesrådet har satt kr 8 000,- som en engangs pris for en plass i navnet minnelund. Dette skal dekke anleggelse av minnelunden, produksjon og montering av navneplate, samt vedlikehold, stell og beplantning. 

 

 

 

 

 

 

Tilbake