Årsmøte i menighetene


Årsmøter for menighetene gjennomføres i februar - mai. 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I MENIGHETENE

Osen menighet: Søndag 02.april, rett etter gudstjenesten kl 11.00 i Osen kirke.
Åmot menighet: Søndag 19.februar, rett etter gudstjenesten kl 11.00 i Åmot kirke.
Deset menighet: Første halvdel av mai, dato ikke fastsatt.

Saker:

  • Årsmelding 2022
  • Regnskap 2022 og budsjett 2023
  • Orienteringer
  • Andre innkomne saker

 

 

 

 

Tilbake