konfirmantåret 2023/2024


Alle er velkomne til konfirmasjonstid i kirken – både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig.

Alle mennesker er forskjellig, og trenger ulike tilpasninger. Du har rett til en god konfirmanttid uansett hvilket utgangspunkt du har. 


Konfirmasjonsdatoer

 

Konfirmasjon i Åmot kirkene:
Åmot : søndag 19.mai.2024 kl 11:00

Nordre Osen: Søndag 26.mai.2024 kl 11:00
Deset: Søndag 2.juni.2024 kl 11:00


TRYKK HER for påmelding til konfirmasjon
 

Samlingene: 
Vi vil at samlingene skal være inspirerende, utfordrende og lærerike. Undervisningen skjer både gjennom fellesundervisning og samtaler i grupper.  Noen av temaene: Hvem er Gud? Hva står det i Bibelen? Tro og tvil. Hvem er Jesus? Er det et liv etter døden? Hører Gud når jeg ber?

 

Tid og sted

Konfirmantundervisningen varer i ett skoleår, fra begynnelsen av september 2023 til konfirmasjonen i mai 2024.

NB! Tidspunkter og undervisningssted blir ikke helt klart før etter at vi mottar påmeldinger. Nærmere informasjon om sted og tid blir sendt ut i begynnelsen av august i velkomstbrev/ program til dere som melder dere på.

 

Andre ting som skjer i konfirmantåret:

-Innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp.
-Gudstjenester med konfirmantoppgaver.
-Konfirmasjonstur 
 
Påmelding:

Elektronisk påmelding (se over)
Påmeldingsfrist er 11.09/23 
For påmelding etter frist ta kontakt med: maek@amot.kommune.no

Pris

Konfirmasjonsavgiften er satt til 1000 kroner. Økonomi skal ikke være et hinder for å kunne delta i konfirmasjonsundervisningen. Ta kontakt med Menighetspedagog Marlen Ekeli dersom du har behov for å søke om støtte til konfirmantavgiften.

 

Spesielle behov

Ta kontakt med menighetspedagog Marlen Ekeli dersom du har behov for tilrettelegging av undervisningen.
maek@amot.kommune.no 

Tilbake