Konfirmantåret 2024/2025


Alle er velkomne til konfirmasjonstid i kirken – både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig.

Alle mennesker er forskjellig, og trenger ulike tilpasninger. Du har rett til en god konfirmanttid uansett hvilket utgangspunkt du har. 


Konfirmasjonsdatoer

 

Konfirmasjon i Åmot kirkene:

Nordre Osen : Søndag 25. mai 2025 kl. 11:00
Deset: Søndag 1. juni 2025 kl. 11:00
Åmot: Søndag 8. juni 2025 kl. 11:00 og kl. 13:00


 

Samlingene: 
Vi vil at samlingene skal være inspirerende, utfordrende og lærerike. Undervisningen skjer både gjennom fellesundervisning og samtaler i grupper.  Noen av temaene: Hvem er Gud? Hva står det i Bibelen? Tro og tvil. Hvem er Jesus? Er det et liv etter døden? Hører Gud når jeg ber?

 

Tid og sted

Konfirmantundervisningen varer i ett skoleår, fra begynnelsen av september 2024 til konfirmasjonen i mai/juni 2025.

NB! Tidspunkter og undervisningssted blir ikke helt klart før etter at vi mottar påmeldinger. Nærmere informasjon om sted og tid blir sendt ut i god tid før oppstart til de som er påmeldt.

 

Andre ting som skjer i konfirmantåret:

-Innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp.
-Gudstjenester med konfirmantoppgaver.
-Konfirmasjonstur 
 
Påmelding:

Elektronisk påmelding HER


Påmeldingsfristen er 08.09.2024. For påmelding etter fristen ta kontakt med post.kirken@amot.kommune.no

 

Pris

Konfirmasjonsavgiften er satt til kr. 1000,- som dekker utgifter til konfirmasjonsundervisningen.

 

Ta kontakt på e-post post.kirken@amot.kommune.no om du har spørsmål. 

Tilbake