Brudemarsj fra Rena


 

http://www.kirken.amot.no/LinkClick.aspx?fileticket=iWnET6DgMbw%3d&portalid=349 

 

Komponert av Marit Roland. 

Spilt på orgel av Lars Otto Sørhus. 

Tilbake