Biskopen utfordrer til grønn handling


På Guds jord og i hass hage er du sjøl et lite strå...

Du ska itte trø i graset.
Spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenkje på.
På Guds jord og i hass hage
er du sjøl et lite strå.

Trysildikter Einar Skjæraasen rommer hele klima og miljødebatten i noen enkle verselinjer. Når vi diskuterer utslippskvoter, utbygginger, avfallsproblem og overforbruk er det egentlig dette det handler om; å leve med en grunnleggende respekt og ansvarsfølelse for Skaperverket.

For å ta vare på det Gud har skapt, må vi ta vare på miljøet og klima på jorda. Som Norges største medlemsorganisasjon har vi som kirke også en stor mulighet til å påvirke handling.

Kirka som veiviser
Kirkemøtet vedtok i 2019 en uttalelse som oppfordra regjeringen, Stortinget og lokale folkevalgte om å ta ansvar og handle for klimaet.

Den norske kirke har sagt at vi vil ta vår del av ansvaret for å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030. Bærekraftsmåla er konkrete og ambisiøse. De forplikter verdenssamfunnet. De forplikter det enkelte land. De forplikter mennesker. De forplikter deg og meg.

Kristendommen er en god ressurs inn i arbeidet med bærekraft og skaperverk, og vi ser dette er viktig også i de bibelske skrifter, slik som i salme 24,1-2: «Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann». Kirken har derfor, i samarbeid med andre aktører, utgitt boken «Bærekraftsboka», (http://bærekraftsboka.no), som er god lesning for den som er interessert i koblinga kristendom og bærekraftsmål. 

Så hva kan vi gjøre?
Hamar bispedømme har miljøfyrtårn-sertifikat, og over 70 av våre menigheter er en del av «Grønn kirke – miljøledelse i praksis». Dette forplikter. Bærekraft handler om å kutte i innkjøp og forbruk, reise mindre, men også om bevisstgjøring.

Det handler om vilje til å skape en bedre verden. Begynner vi i det små, vil det kunne vokse seg stort. Som FNs bærekraftsmål nr. 17 sier: Samarbeid for å nå målene.

La 2021 bli det året der menigheter i Hamar utgjør en forskjell. Velg et grønt mål som alle deler av menigheten kan enes om og jobbe sammen for å nå. Slik kan vi sette et avtrykk, og inspirere andre deler av samfunnet til handling.

Du ska' ittee røre reiret,
reiret er ei lita seng.
Over tynne bån brer erla
ut sin vâre varme veng.
Pipet i den minste strupe
skal bli kvitring over eng.

Du skal itte sette snuru
når du sir et hara-spor.
Du skal sjå deg for og akte
alt som flyg og spring og gror.
Du er sjøl en liten vek en,
du treng sjøl en storebror.

 

 

Tilbake