Liturgi for gudstjenester er revidert


Endelig vedtak ble gjort i menighetsmøter i alle menighetene.

På oppfordring fra biskopen har menighetene i Åmot revidert liturgien for gudstjenesten, dvs at vi har gjennomgått de faste ord, bønner og toner som brukes i de fleste gudstjenester.

Den 13.oktober 2020 gjorde alle menighetsrådene vedtak om revidert liturgi som ble oversendt til biskopen for godkjenning. 

Følg denne linken for å lese hele den reviderte liturgien:
Klikk her.

 

Tilbake