Liturgi for gudstjenester er revidert


Endelig vedtak gjøres i menighetsmøte - se datoer.

På oppfordring fra biskopen har menighetene i Åmot revidert liturgien for gudstjenesten, dvs at vi har gjennomgått de faste ord, bønner og toner som brukes i de fleste gudstjenester.

Den 13.oktober 2020 gjorde alle menighetsrådene vedtak om revidert liturgi som ble oversendt til biskopen for godkjenning. Nå gjenstår bare et formelt vedtak i et menighetsmøte. Dette gjøres rett etter følgende gudstjenester:
Nordre Osen kirke: søndag 31.januar kl 11
Åmot kirke: søndag 31.januar kl 18.30. (Messe i skogsmatrosens tegn)
Deset kirke: tirsdag 9.februar kl 19. (Salig blanding)

Sokneprest Synnøve Sakura Heggem leder gjennomgang av saken og vedtak. 

Følg denne linken for å lese hele den reviderte liturgien:
Klikk her.

 

Tilbake