Hva skjer denne helgen?


Søndag 6. desember kl. 11.00 i Åmot kirke: adventsgudstjeneste med juleverksted. Prest: Synnøve S. Heggem. Menighetspedagog: Helene A. Engevik. Organist/musiker: Lars O. Sørhus. Kirketjener: Anita Bue. 

Søndag 6. desember kl. 14.00 i Deset kirke: adventsgudstjeneste med juleverksted og 4årsbok. Prest: Synnøve S. Heggem. Menighetspedagog: Helene A. Engevik. Organist/musiker: Lars O. Sørhus. Kirketjener: Anita Bue. 

Søndag 6. desember kl. 18.00 i Nordre Osen kirke: "Vi synger jula inn". Prest: Vidar A. Brekke. Organist: Lars O. Sørhus. Solist: Inger-Lise Bernhardsen. Kirketjener: Anita Bue. 

 

Tilbake