Prostidag i Osen


Onsdag 7. september var mange ansatte i Sør-Østerdal prosti samlet i Osen på prostidag. Temaet for samlingen var «Møte med mennesker». 

Dagen startet med kaffe-, te- og kakeservering utenfor Gamlekirka, før prost Ole Kristian Bonden hadde en kort morgenandakt. Lokalkjente Anne Marit holdt et kort og innholdsrikt foredrag om de to kirkene.

Etter en noe kjølig start på dagen gikk alle over til Nykirka. Lars Danbolt fra Elverum, som har jobbet i en årrekke som sokneprest, fengselsprest og sykehusprest, i tillegg til å være forsker og professor, holdt foredrag om «Møte med mennesker - den gode samtalen».

Det ble grilling i nydelig vær og temperaturen hadde bedret seg siden morgenen. Totalt var vi 51 personer. Det ble også kake nummer 2 til dessert! Dessuten var det god tilgang på frukt og nøtter hele tiden. Ingen skal være sultne på en sånn dag. Alle tok seg god tid med mat og sosialt lag i godt vær før vi fortsatte inne i Nykirka. Vi delte oss i to – alle kirketjenere og kirkegårdsarbeidere oppe, og alle andre nede. Ingrun Jule ledet oppstarten av kurset «Møte med mennesker», modul 3 av kirketjenerskolen og gravplasskolen. Nede snakket Jorunn Vang, kommunikasjonsrådgiver ved Hamar Bispedømme og tidligere journalist i NRK om «Møte med mennesker gjennom ulike typer medier».

Tilbake