Bli kjent med kirka di!


For meg er det viktig at barn får fundere over hva Gud kan være og selv skape en åpen folkekirke med imøtekommenhet og respekt for alt og alle. Menighetspedagog Helene A.Engevik er fra 01.09.2022 tilbake i sin faste stilling etter endt vikariat som fungerende kirkeverge, og vi er klare for å tilby alle barn og unge i Åmot mange morsomme, hyggelige og spennende tilbud. 

"Jeg gleder meg til å starte opp igen med ukentlige tilbud, som babysang og familiesamlinger, og aldersrettede tilbud i forbindelse med for eksempel Allehelgen, Lys Våken, fastelavn og pinse! Det er så viktig å bli kjent med sin lokale kirke og fundere over livets store og små gåter. For meg er det viktig at barn får fundere over hva Gud kan være og selv skape en åpen folkekirke med imøtekommenhet og respekt for alt og alle. Jeg er en kreativ person og ønsker å bidra til en best mulig oppvekst for barn og unge. Musikk og sang, klipp og lim, lesing og fortelling. Glede for store og små, fra babysang til generasjonstreff! Kirken spiller en viktig rolle her, for tilrettelegging for at barn kan føle på trygghet og tilhørighet i kirken er for meg noe av det mest grunnleggende i kristen tro. Alle er velkomne og alle skal føle at de er en del av det samme." 

Det vil bli sendt ut invitasjoner til konkrete opplegg gjennom hele året, men om barnet ikke er medlem av Den norske kirke må vi ha beskjed om h*n ønsker invitasjoner i posten. Noen opplegg vil annonseres via Facebook i form av arrangementer eller på vår side "Kirkene i Åmot". Sjekk også ut vår Instagram kirkene_i_amot og Snapchat amot_kirke

Spørsmål om våre tilbud? Kontakt Helene på telefon 996 47 641! 

Tilbake