Allehelgensgudstjeneste


Allehelgensgudstjenester i Nordre Osen, Deset og Åmot kirke, søndag 7. november 2021.

Det tennes lys og leses opp navn for dem vi har mistet det siste året. 

 

Nordre Osen kirke kl. 11.00: 

Prest: Vidar A. Brekke. 

Organist: Lars O. Sørhus. 

Kirketjener: Anita Bue. 

 

Deset kirke kl. 14.00: 

Prest: Synnøve S. Heggem. 

Organist: Lars O. Sørhus. 

Kirketjener: Fredrik Sandviken. 

 

Åmot kirke kl. 17.00: 

Prest: Synnøve S. Heggem 

Organist: Lars O. Sørhus. 

Kirketjener: Anita Bue. 

Tilbake