Dåp, 4-årsbok, barnekor og solister!


Gudstjeneste i Åmot kirke 17. oktober kl. 11.00. 

 

Prest: Synnøve S. Heggem. 

Organist/musiker: Lars O. Sørhus, solister. 

Kirketjener: Fredrik Sandviken. 

Menighetspedagog: Camilla L. Hegre. 

4-åringer. 

Tilbake