Konfirmasjon


Hva er konfirmasjon i Den norske kirke?

 
Gjennom konfirmasjonstiden får ungdom opplæring i den kristne tro. Konfirmasjonstiden avsluttes med en konfirmasjonsgudstjeneste der menigheten ber for hver enkelt konfirmant. Konfirmasjon betyr bekreftelse: Det er Gud som bekrefter for de unge at hans tilbud om frelse og tilgivelse står ved lag, og at han vil være med dem alle dager inntil verdens ende.
 
Konfirmasjonen er et tilbud til døpte ungdommer. Tilbudet er også åpent for ungdom som ikke er døpt, disse må da bli døpt dersom de ønsker å delta i selve konfirmasjonshandlingen.
Alle som melder seg på til konfirmasjon betaler en egenandel som er fastsatt av Åmot kirkelige fellesråd, og den er på kr 1000,-. Dette er et tilskudd til tur til Trondheim på våren til Nidarosdomen, samt noe løpende utgifter gjennom året.
 

Tilbake