Gravferd


Har du mistet en av dine nære og kjære? Her finner du informasjon om gravferd.

Når vi står midt i sorgen finnes det heldigvis mange gode hjelpere som kan bidra:

Det vanligste er at man først tar kontakt med et begravelsesbyrå, som bistår familien med praktisk tilrettelegging, bestillinger og papirarbeid. Begravelsesbyrået kontakter så kirkekontoret for å gjøre avtaler med våre ansatte. Familien kan også ta direkte kontakt med kirkekontoret. I kirka vil prest og organist sørge for en verdig seremoni. Presten har en samtale med de nærmeste pårørende i forkant av seremonien, for å bli kjent med avdøde og de nærmeste, og planlegge en fin seremoni for dere. Kirketjener gjør kirkerommet istand før seremonien, og ordner alt det praktiske på kirkegården.

Kontaktinformasjon til kirkekontoret:
Telefon:  96 01 32 58
E-post: post.kirken@amot.kommune.no

Klikk her for å lese generell informasjon om gravferd i Den norske kirke

 

Om grav og feste
Har dere spørsmål om grav på kirkegården er dere velkommen til å ta kontakt på telefon eller e-post, eller ved å ta direkte kontakt på kirkegården.

Når en ny grav tas i bruk kan familien feste (leie) den gratis i 20 år. Etter dette betaler man en festeavgift for 10 år om gangen. Den som mister ektefellen sin kan feste grav ved siden av.

Det er plass til en kiste i hver grav. Det er vanlig at familier har to eller flere graver ved siden av hverandre med en felles gravstein. Fredningstiden bestemmer hvor lenge det må gå før vi kan sette ny kiste i en grav som er brukt tidligere. På Rena er fredningstiden 30 år. I Osen og Deset er fredningstiden 40 år. I god tid før fredningstiden har gått ut vil alt være omdannet til jord.

Dersom man velger kremasjon, kan urne settes ned i ny grav, eller i grav der det allerede er ei kiste, selv om fredningstiden ikke har gått ut. Det er plass til inntil 6 urner i ei kistegrav. Fredningstid for urner er 20 år.

Navnet minnelund
Navnet minnelund på Rena kan benyttes dersom man ikke ønsker å ha et eget gravsted. Da settes navnet på en metallplate på felles gravminne, og urne settes ned like ved.

Tilbake