Gullkonfirmanter


Samling for 50 års konfirmanter

Gullkonfirmanter - 50 ÅR

Hvert år inviteres 50 års konfimanter til gudstjeneste og samling og gjennsynstreff. Kirka er med på å legge til rette og sender ut invitasjoner i samarbeid med egen komite.
Samlingen er lagt til høsten sammen med  høsttakkegudstjeneste og presentasjon av nye konfirmanter.

Tilbake