Venneleir på Tron Ungdomssenter!


 

20. - 22- november, 2. til 4. trinn. Pris: 650kr per barn med søskenmoderasjon på 50kr. Påmelding innen 16. november til post@tron-ungdomssenter.no eller telefon 907 58 741 (hovedleder Gunhild Lorentzen).  

"Tron Ungdomssenter er et leirsted som ligger 7 jm fra Tynset sentrum. Stedet består av et senter, flere hytter og et flott uteområde med mange muligheter for lek og aktivitet. Senteret drives på kristne grunnverdier, men er åpent for absolutt alle mennesker. Viktige verdier som vektlegges er fellesskap, læring og mestring, lek og latter, respekt og toleranse." 

Tema for leiren er VENNSKAP. 

Tilbake