Stilling ledig som kirketjener/kirkegårdsarbeider
 


Stilling ledig som kirketjener/kirkegårdsarbeider
Stilling ledig som kirketjener/kirkegårdsarbeider

Vi søker ansvarsfull person med praktisk og estetisk sans til 50% stilling som kirketjener/kirkegårdsarbeider.

Stilling ledig som kirketjener/kirkegårdsarbeider

Sted:                     Åmot (Osen, Deset og Rena)
Jobbtype:           Fast 50% stilling.
Ledig fra:             1.januar 2020
Søknadsfrist:     30.september 2019.

Arbeidsoppgaver:

 • Yte god service og opptre respektfullt overfor kirkens brukere, og medvirke til at publikum kjenner seg velkommen til kirkene og kirkegårdene.
 • Hovedansvar for renhold av kirkerom og stell av planter, slik at kirker og kirkegårder framstår som velstelte.
 • Har ansvar for at kirkene klargjøres, rengjøres og ryddes, og har det praktiske ansvaret for gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i kirkene.
 • Sørge for graving og annen tilrettelegging ved urnenedsettelser og kistebegravelser.
 • Gjennomføre daglig vedlikehold som plenklipping og snørydding.
 • Skal medvirke til at lover og forskrifter vedrørende kirker og kirkegårder blir fulgt, og at det hersker ro og orden i kirker og på kirkegårder.

Kvalifikasjoner:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker en som kan opptre profesjonelt og yte god service, er ansvarsbevisst og selvstendig og har gode samarbeidsevner. Videre at man har praktisk og estetisk sans og blikk for detaljer, er fleksibel, løsningsorientert og nytenkende, og har positiv innstilling og godt humør.
 • Erfaring fra arbeid som kirketjener/kirkegårdsarbeider. Lokalkunnskap er en fordel.
 • Erfaring/kompetanse innen gartnerarbeid og renhold.
 • Avsluttet relevant utdanning på videregående nivå.
 • Førerkort klasse BE
 • Grunnleggende datakunnskaper.

Annet:

Søkeren må identifisere seg med Den norske kirkes verdier, og stå ssom medlem av denne.  Kirkevergen er nærmeste overordnede.  Den ansatte må regne med å jobbe 2-3 helger pr måned samt kveldsarbeid. Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges på forespørsel.
Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes, jfr offentlighetsloven § 25.

Prøvetid på 6 mnd.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariff på bakgrunn av kvalifikasjoner og godskrevet ansiennitet.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Ansvar og tillit.
 • Humørfylt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø med rom for kreativitet.

 

Søknad sendes til: Åmot kirkelig fellesråd, Torget 1, 2450 Rena, eller på e-post til ingrun.jule@amot.kommune.no.18. januar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Åmot kirkelige fellesråd Powered by Agrando