Biskop Solveig Fiske kommer til Åmot
Biskop Solveig Fiske kommer til Åmot

Det blir en innholdsrik bispevisitas i Åmot 24.-29.april.

Tema for visitasen er: "Hør som livselva går".

Biskop Solveig Fiske besøker Åmot 24.-29.april, og skal ha fire innholdsrike dager med besøk i ksoler, sykehjem, bedrifterr, kommuneledelse med mer. Det blir mange muligheter for folk flest til å møte biskopen. Klikk på den enkelte programpost under for å lese mer om hva som skjer.

Vi har valgt "Hør som livselva går" som tema for visitasen. Dette skal minne oss om kirkas rolle gjennom folks liv, og i lokalsamfunnet gjennom historien. Det skal også minne oss om sangskatten fra Åmot og Vidar Sandbecks jubileum. Målfrid Sandbecks bilde "Bblådansen" er tatt med i programmet.

Åpning av visitas, Åmot kirke 24.april kl 9.

Salig blanding, Deset kirke 24.april kl 19.

Morgensang med Osen Oppvekstsenter, Nordre Osen kirke 25.april kl 9.

Trolltrall, Åmot kirke 26.april kl 16.

Kulturkveld og kveldmat, Åmot kirke 26.april kl 19.

Gudstjeneste og kirkekaffe med visitasforedrag, Åmot kirke 29.april kl 11.

Les hele visitasprogrammet her.

 18. mars 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Åmot kirkelige fellesråd Powered by Agrando