Etiopia - vårt misjonsprosjekt
 


Etiopia - vårt misjonsprosjekt
Etiopia - vårt misjonsprosjekt

Vi støtter NMS sitt arbeid for likestilling og myndiggjøring av kvinner i Etiopia.

Misjonsavtale
Deset, Osen og Åmot menigheter har inngått avtale med NMS (Det norske misjonsselskap) om å støtte deres arbeid i Etiopia.

Å bekjempe barneekteskap - en historie fra virkeligheten
Bewa er 14 år. Hun synes det er fantastisk å gå på skole og vil fortsette med det. Men familien ønsker å gifte henne bort til første og beste frier. 14-åringen drapstrues avv sin kommende svigerfamilie når hun prøver å protestere, men hun våger likevel å politianmelde saken. Det har ikke skjedd før i landsbyen. Bryllupet blir avlyst, og Bewa fortsetter utdanningen takket være stipend.

Hva gjør NMS i Etiopia?
Kvinnesyn og tradisjon i den etiopiske kulturen fratar kvinner muligheten til å delta i samfunn og kirke. Sammen med NMS har den lokale Mekane Yesus-kirken som mål å myndiggjøre kvinner og jobbe for likestilling. Det er også fokus på å kjempe mot kvinnelig omskjæring og barneekteskap, og arbeidet gir resultater.

Gumuz, mao og komo-folkene har i århundrer blirr diskriminert og fordrevet. Det arbeides for å bygge positiv identitet gjennom språk-, kultur- og ungdomsarbeid. Noen får også stipend til skole og høgskoleutdanning. Videre gis det bidrag til bibeloversettelse og kurs for prester og evangelister. Ungdom i Blånildalen har fått istt eget senter i Kamashi, men de reiser også til andre steder i Etiopia på utveksling. Det er spesielt fokus på jenter og ungdom fra urfolk og minoritetsgrupper. Sammen med NMS er dere med på å dele troen på Jesus og gi små og svake grupper en stemme, tro på seg selv og håp om en bedre fremtid.

OM NMS
NMS er en frivillig organisasjon forankret i Den norske kirke. Dette sier NMS om seg selv og sitt arbeid:
Menneskers møte med Guds kjærlighet skaper forandring i enkeltmennesker, menigheter og samfunn. Sammen kan vi forandre verden. Vi tror at alle mennesker har evner og ressurser som kan være en drivkraft til positiv endring i samfunnet. Høy faglig kompetanse, bærekraft, etterrettelighet og nytenking skal prege NMS sitt arbeid. Vi bekjemper urettferdighet, utrydder fattigdom og deler troen på Jesus.

Litt om Etiopia
Etiopia er en republikk i Afrika med ca 83 mill innbyggere med over 80 forskjellige språk og folkegrupper. Landet har sterk økonomisk vekst, men også store sosiale problemer og politiske spenninger. 33% av innbyggerne er muslimer, 61% kristne, og 4% tilhører tradisjonelle religioner.

Du kan gi en gave
Dersom du vil gi et bidrag til misjonsprosjektet, bruk kontonummer og KID-nummer under, så blir det registrert som gave fra kirkemedlemmer i Åmot.
Kontonummer: 8220 02 85057
KID-nummer: 115 150 020 115 150 023
Dersom du vil bli fast giver; ta kontakt med kirkekontoret for info, eller ta en brosjyre i Åmot kirke.
 11. august 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Åmot kirkelige fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort